G – Koszykówka (chłopcy)

28/02/17 Cały dzień

Godz.: 9.00

Uczestnicy: G 3, G 7, G „Długosz”, G 4.

Miejsce: Gimnazjum nr 4

Koordynator: Mateusz Kloc